Professional sailor courses

PDF File
Ścieżka Kariery Żeglarza Zawodowego Działu Pokładowego

Plik.pdf

PDF File
Załącznik do Ścieżki Kariery Żeglarza Zawodowego w Dziale Pokładowym

Plik .pdf