GWO Prace fizyczne na instalacjach energetyki wiatrowej (Manual handling)

Informacje o kursie

Czas trwania kursu: 0,5 dnia 

Koszt kursu: 390 zł

Liczba uczestników: od 1 do 12 osób

Wymagania wstępne:

  • ważne świadectwo zdrowia -opcjonalnie
  • dowód tożsamości
  • odzież robocza

Akredytacje: Global Wind Organisation (GWO)


Opis kursu


Szkolenie “Prace fizyczne na instalacjach energetyki wiatrowej” (Manual handling) przeznaczone jest dla osób, które w pracy będą zajmowały się budową, obsługą i serwisem turbin wiatrowych - tych na lądzie i morzu.

Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z m.in z procedurami bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia, poznają istniejące ryzyka i niebezpieczeństwa oraz aktualne wymogi prawne obowiązujące na całym świecie.  

W ramach szkolenia poruszone zostaną aspekty anatomii człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu mięśniowo-kostnego i jego urazów, do których mogą doprowadzić nieprawidłowe techniki i postawa podczas przenoszenia ciężkich przedmiotów. Omówione zostaną przypadki urazów i jak im zapobiegać - tu pomogą ćwiczenia praktyczne bezpiecznych technik podnoszenia ładunków/ciężarów.  

Uczestnicy po odbyciu kursu są w stanie zidentyfikować oznaki i objawy obrażeń lub dolegliwości związanych ze złymi technikami w pracy manualnej i mają wiedzę na temat metod ich zgłaszania.

Szkolenie Manual handling jest akredytowane przez GWO i cenione na rynku pracy na całym świecie. Po ukończeniu tego kursu technicy turbin wiatrowych będą lepiej przygotowani do bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

 

Potwierdzenie realizacji kursu


Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat (wpis do systemu GWO-WINDA) potwierdzający ich kwalifikacje i umiejętności z zakresu prac fizycznych na instalacjach energetyki wiatrowej. Certyfikat ten stanowi oficjalne potwierdzenie, że uczestnik kursu został odpowiednio przeszkolony i jest gotowy do bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków zawodowych w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wypadków związanych z pracą fizyczną na wysokościach.

Jak zapisać się na kurs?

On-line

Wybierz termin kursu i postępuj zgodnie z instrukcją

Telefonicznie

Rejestracja pod numerem:
+ 48 58 621 75 41

Poprzez e-mail

Wybierz kurs i odpowiedni termin i wyślij na:
szkola@morska.edu.pl

Terminy w najbliższym czasie

Potwierdzone
15 maja 2024 Początek za 22 dni 15 maja 2024 Koniec kursu
Wolne miejsca: 6
29 maja 2024 Początek za 36 dni 29 maja 2024 Koniec kursu
Wolne miejsca: 6
12 czerwca 2024 Początek za 50 dni 12 czerwca 2024 Koniec kursu
Wolne miejsca: 6