GWO Praca na wysokościach (Working at heights)

Informacje o kursie

Czas trwania kursu: 2 dni 

Koszt kursu (wraz z VAT i wyżywieniem): 1 760 zł

Liczba uczestników: od 1 do 12 osób

Wymagania wstępne:

  • opcjonalnie- ważne świadectwo zdrowia (z adnotacją do pracy na wysokości pow. 3 m.)
  • dowód tożsamości / paszport
  • odzież robocza, rękawice robocze, obuwie robocze 

Akredytacje: Global Wind Organisation (GWO)

 

Opis kursu:

Szkolenie "Working at Heights" organizowane przez Global Wind Organisation (GWO) to podstawowe szkolenie dla techników turbin wiatrowych, które umożliwia im bezpieczne wykonywanie pracy na wysokościach. Kursanci poznają obowiązujące przepisy dotyczące pracy na wysokościach, zapoznają się z różnymi rodzajami sprzętu ochrony osobistej oraz nauczą się prawidłowego użytkowania sprzętu do asekuracji.

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi bezpiecznej pracy na wysokościach, a także przećwiczenia nabytych umiejętności w praktyce poprzez odgrywanie realistycznych scenariuszy. Celem szkolenia jest poprawienie bezpieczeństwa pracy w branży turbin wiatrowych poprzez zapoznanie uczestników z technikami ewakuacji i ratownictwa oraz minimalizację ryzyka związanego z pracą na wysokościach.

Kurs ten stanowi element pakietu szkolenia z zakresu podstawowych zasad bezpieczeństwa i obejmuje:

  • Zasady bezpiecznego użytkowania i obsługi urządzeń ochrony indywidualnej oraz ratunkowych,
  • Podstawy prawne dotyczące bezpieczeństwa w pracy,
  • Przepisy dotyczące zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości oraz pionowych systemów asekuracji,
  • Ćwiczenia praktyczne w ustalaniu bezpiecznej pozycji pracy oraz korzystaniu z systemów zabezpieczenia i asekuracji,
  • Symulacje rzeczywistych sytuacji za pomocą scenariuszy, aby lepiej przygotować się na ewentualne zagrożenia.

Szkolenie "Working at Heights" jest akredytowane przez GWO i cenione na rynku pracy na całym świecie. Po ukończeniu tego kursu technicy turbin wiatrowych będą lepiej przygotowani do bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków zawodowych.


Potwierdzenie realizacji kursu:

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat (wpis do systemu GWO-WINDA) potwierdzający ich kwalifikacje i umiejętności z zakresu bezpiecznej pracy na wysokościach. Certyfikat ten stanowi oficjalne potwierdzenie, że uczestnik kursu został odpowiednio przeszkolony i jest gotowy do bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków zawodowych w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wypadków związanych z pracą na wysokościach.

 

Jak zapisać się na kurs?

On-line

Wybierz termin kursu i postępuj zgodnie z instrukcją

Telefonicznie

Rejestracja pod numerem:
+ 48 58 621 75 41

Poprzez e-mail

Wybierz kurs i odpowiedni termin i wyślij na:
szkola@morska.edu.pl

Terminy w najbliższym czasie

Potwierdzone
29 kwietnia 2024 Początek za 6 dni 30 kwietnia 2024 Koniec kursu
Wolne miejsca: 5
13 maja 2024 Początek za 20 dni 14 maja 2024 Koniec kursu
Wolne miejsca: 6
27 maja 2024 Początek za 34 dni 28 maja 2024 Koniec kursu
Wolne miejsca: 6
10 czerwca 2024 Początek za 48 dni 11 czerwca 2024 Koniec kursu
Wolne miejsca: 6