GWO: Podstawowe szkolenie techniczne (BTT: 3 moduły - elektryczny, mechaniczny, hydrauliczny)

Informacje o kursie

Czas trwania kursu: 4 dni

Koszt kursu (wraz z VAT): 3 900 zł

Wymagania wstępne:

  • WINDA ID (rejestracja na stronie GWO: https://winda.globalwindsafety.org)

Opis kursu

Kurs GWO: Podstawowe szkolenie techniczne (BTT) to czterodniowe szkolenie skierowane do osób bez doświadczenia w branży energetyki wiatrowej oraz tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje techniczne. Program kursu obejmuje wnikliwe zapoznanie się z układami mechanicznymi, hydraulicznymi i elektrycznymi, które są kluczowe w turbinach wiatrowych.

Moduł elektryczny - na treningu poruszana jest tematyka związana z zagrożeniami z  pracą przy elektryce. Technicy zdobywają wiedzę z podstaw elektryczności, funkcji oraz znaczenia symboli elementów elektrycznych, funkcji różnych typów czujników. Technicy nabywają umiejętności interpretacji prostego schematu elektrycznego oraz  zademonstrowania sposobu jego montażu w obwodzie a także zademonstrowania wykonania prawidłowych i bezpiecznych pomiarów.

Moduł hydrauliczny - kursant ma możliwość zapoznania się z tematyką podstaw hydrauliki, zgłębić zagadnienia zagrożeń i ryzyka związanego z pracą hydrauliczną. Pozna funkcje różnych typów pomp oraz zdobędzie praktyczne umiejętności, jak sprawdzić ciśnienie włączania/wyłączania pompy, funkcje różnych typów siłowników, różnych typów zaworów, czujników, akumulatorów oraz jak je sprawdzić i wstępnie naładować. Zdobędzie praktyczną umiejętność identyfikacji składników przenoszących olej, obsługi procedur olejowych, znalezienia różnych elementów na schemacie hydraulicznym oraz zademonstrowania, jak dokładnie zmierzyć ciśnienie hydrauliczne.

Moduł mechaniczny - szkolenie zawiera tematykę z zakresu wiedzy o głównych elementach układów mechanicznych i podstawowego działania turbin wiatrowych. Działania układów hamulcowych, chłodzenia, smarowania, systemu odchylania. Technicy nabywają umiejętności używania ręcznych narzędzi dokręcania i mierzenia oraz prawidłowego użycia hydraulicznych narzędzi do pomiaru momentu obrotowego i napinania.

Uczestnicy kursu uczą się identyfikować i zarządzać ryzykami oraz zagrożeniami związanymi z mechaniką. Nauka obejmuje również korzystanie z różnych narzędzi ręcznych i hydraulicznych, a także zasady działania skrzyni biegów, układów hamulcowych, odchylania, chłodzenia i smarowania.

Kurs kończy się testem teoretycznym, a jego ukończenie zapewnia certyfikat GWO BTT. Certyfikat ten jest często wymagany przez pracodawców w branży energetyki wiatrowej, zarówno lądowej, jak i morskiej, co sprawia, że szkolenie jest cennym krokiem w rozwoju kariery w tej dziedzinie.

Certyfikat BTT jest bezterminowy. Nie trzeba go odnawiać.

Jak zapisać się na kurs?

On-line

Wybierz termin kursu i postępuj zgodnie z instrukcją

Telefonicznie

Rejestracja pod numerem:
+ 48 58 621 75 41

Poprzez e-mail

Wybierz kurs i odpowiedni termin i wyślij na:
szkola@morska.edu.pl

Terminy w najbliższym czasie

Do potwierdzenia
6 maja 2024 Początek za 13 dni 9 maja 2024 Koniec kursu
Wolne miejsca: 6
20 maja 2024 Początek za 27 dni 23 maja 2024 Koniec kursu
Wolne miejsca: 6
3 czerwca 2024 Początek za 41 dni 6 czerwca 2024 Koniec kursu
Wolne miejsca: 6
17 czerwca 2024 Początek za 55 dni 20 czerwca 2024 Koniec kursu
Wolne miejsca: 6
1 lipca 2024 Początek za 69 dni 4 lipca 2024 Koniec kursu
Wolne miejsca: 6
15 lipca 2024 Początek za 83 dni 18 lipca 2024 Koniec kursu
Wolne miejsca: 6
29 lipca 2024 Początek za 97 dni 1 sierpnia 2024 Koniec kursu
Wolne miejsca: 6
12 sierpnia 2024 Początek za 111 dni 15 sierpnia 2024 Koniec kursu
Wolne miejsca: 6
26 sierpnia 2024 Początek za 125 dni 29 sierpnia 2024 Koniec kursu
Wolne miejsca: 6