GWO-BASIC SAFETY TRAINING ( 4 MODUŁY : working at heights, manual handling, fire awareness, first aid )

Informacje o kursie

Kurs składa się zarówno z teorii, jak i ćwiczeń praktycznych z zakresu modułów:
Moduł 1 – Working at Heights - Bezpieczna praca na wysokości
Moduł 2 – Manual Handling - Manualne prace transportowe
Moduł 3 – Fire Awareness - Postępowanie pożarowe
Moduł 4 – First Aid - Pierwsza pomoc

Czas trwania kursu: 4-5 dni

Koszt kursu (wraz z VAT): 3 600 zł

Liczba uczestników: od 6 do 12 osób

Wymagania wstępne:

  • Ważne świadectwo zdrowia( opcjonalnie ),
  • Dowód osobisty.

Akredytacje: Global Wind Organisation (GWO)

 

Opis kursu:

Kursy GWO-BASIC SAFETY TRAINING są przeznaczone dla osób pracujących w sektorze energii wiatrowej, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków. Są one przygotowywane przez Global Wind Organisation (GWO), międzynarodową organizację zajmującą się bezpieczeństwem pracy w sektorze energii wiatrowej.

Moduł 1 – Working at Heights (Bezpieczna praca na wysokości) poświęcony jest 
zasadom bezpiecznej pracy na wysokości oraz zapobieganiu wypadkom, jakie się mogą z nią wiązać. Uczestnicy dowiedzą się, jak bezpiecznie korzystać z różnych rodzajów sprzętu i narzędzi przeznaczonych do pracy na wysokości oraz jak zachować bezpieczeństwo podczas pracy na rusztowaniach, drabinach i innych urządzeniach.

Moduł 2 – Manual Handling (Manualne prace transportowe) dotyczy zasad 
bezpiecznego przenoszenia ciężarów oraz zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym związanym z nieprawidłowymi praktykami. Uczestnicy nauczą się, jak prawidłowo przenosić i unosić ciężary oraz jak zachować bezpieczeństwo podczas pracy z nimi.

Moduł 3 – Fire Awareness (Postępowanie pożarowe) zapoznaje uczestników z 
podstawami postępowania pożarowego oraz z zasadami bezpieczeństwa podczas pożarów. Uczestnicy nauczą się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia pożarowego, jak używać gaśnic oraz jak udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach pożarowych.

Moduł 4 – First Aid (Pierwsza pomoc) zapoznaje uczestników z podstawami
udzielania pierwszej pomocy oraz pokazuje jak reagować w sytuacjach awaryjnych i niebezpiecznych. Uczestnicy nauczą się, jak udzielać pierwszej pomocy osobom doznającym obrażeń w wyniku wypadków, urazów i chorób oraz jak prawidłowo używać narzędzi i sprzętu medycznego.

Kursy GWO-BASIC SAFETY TRAINING są przeznaczone dla osób pracujących w sektorze energii wiatrowej, ale mogą być również przydatne dla osób pracujących w innych branżach, w których istnieje ryzyko wypadków lub chorób zawodowych związanych z pracą na wysokości, przenoszeniem ciężarów lub zagrożeniem pożarowym. Kursy te są skierowane do osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków oraz zapobiegać wypadkom i chorobom zawodowym.

 

Potwierdzenie realizacji kursu:

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający, że zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości, manualnych prac transportowych, postępowania pożarowego oraz udzielania pierwszej pomocy. Certyfikat ten jest uznawany przez pracodawców na całym świecie i stanowi ważny dowód na posiadanie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy w sektorze energii wiatrowej lub innej branży.

Jak zapisać się na kurs?

On-line

Wybierz termin kursu i postępuj zgodnie z instrukcją

Telefonicznie

Rejestracja pod numerem:
+ 48 58 621 75 41

Poprzez e-mail

Wybierz kurs i odpowiedni termin i wyślij na:
szkola@morska.edu.pl

Terminy w najbliższym czasie

Potwierdzone
29 kwietnia 2024 Początek za 6 dni 2 maja 2024 Koniec kursu
Wolne miejsca: 6
13 maja 2024 Początek za 20 dni 17 maja 2024 Koniec kursu
Wolne miejsca: 6
27 maja 2024 Początek za 34 dni 30 maja 2024 Koniec kursu
Wolne miejsca: 6
10 czerwca 2024 Początek za 48 dni 13 czerwca 2024 Koniec kursu
Wolne miejsca: 6